×

Årsplan

Vi arbeider etter Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og med Formålsparagrafen i Lov om barnehager som utgangspunkt.

Gjennom året arbeider vi med Rammeplanens sju  fagområder, og dette året har vi følgende satsningsområder:

  • Kropp, bevegelse og helse.
  • Språk, tekst og kommunikasjon.
  • Kunst, kultur, kreativitet.

Vi arbeider mye i aldersinndelte grupper, og har faste, ukentlige førskolegrupper hele året.

Årsplanen finner du her