×

Søke barnehageplass

Alle som har søkt barnehageplass innen 1. mars og som innen 31. oktober 2016 fyller 1 år, har rett til barnehageplass i løpet av oktober 2017.

Under forutsetting av Stortingets behandling av lovforslaget vil barn født i november 2016 ha rett til barnehageplass fra november 2017. Dette forutsetter at det er søkt innen fristen 1. mars.

Hovedopptaket gjelder for oppstart i august, evt kan oppstart være september, oktober eller november den måneden barnet fyller 1 år. 

Slik søker du

På barnehageportalen kan du søke om barnehageplass. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars

Har du allerede sendt barnehagesøknad? Gå her for å se eller endre søknaden du allerede har sendt inn.

Søknaden kan endres fram til 1. mars. Etter 1. mars og frem til 31. mars er portalen stengt pga. opptaksbehandling.

Når får du svar på søknaden 

Tilbud om plass sendes pr. e-post innen 1. april.

Ved spørsmål om barnehage opptak ta konakt med oss på epost til postmottak@ostre-toten.kommune.no

 

For mer informasjon om barnehageopptak i kommunen